21/07/2010
30/09/2010

Izsludināta projektu konkursa programma BRIGĀDE

 

 
 

Izsludināta projektu konkursa programma BRIGĀDE

Projektu konkursa programma “Brigāde” atbalsta radošas „brigādes”, kas ar mākslu un kultūru spēj uzlabot pilsētvidi, attīstīt vietējās kopienas, atrisināt sociālas problēmas un radīt finansiāli patstāvīgus risinājumus, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi.

Projektu pieteicējiem būs iespēja pretendēt uz finansējumu līdz pat 5000 latiem, tāpat tiks sniegtas konsultācijas finanšu jautājumos. Jāatzīmē, ka projekta mērķis ir atbalstīt publiski pieejamus un redzamus pasākumus, kā, piemēram, veikalus, darbnīcas vai kafejnīcas, tāpēc to darbību būtu jāparedz pamanāmu jebkuram garāmgājējam. Lai nepieciešamības gadījumā idejas autoriem palīdzētu atrast programmas kritērijiem atbilstošas telpas, talkā nāks Rīgas Domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra paspārnē esošā DUKA (www.duka.riga.lv ).

LMC programma „Brigāde” paredz arī konsultācijas un pasākumus, lai palīdzētu atraisīties radošajai vīzijai, atbilstoši programmā izvirzītajiem kritērijiem. Pasākumos būs iespēja iepazīties ar praksi citās valstīs, apmeklēt starpnozaru darbnīcas, uzklausīt ekspertus risinājumu izstrādē, saņemt individuālas konsultācijas un apmeklēt starpnozaru sadarbības veicinošas tikšanās.

Lai pieteiktu savu ideju, līdz 2010. gada 30. septembrim jāaizpilda pieteikuma anketa (atrodama www.brigade.lv) un jānogādā LMC birojā, Rīgā, Alberta ielā 13. Pēc pieteikuma iesniegšanas tas tiks vērtēts divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks skatīta projekta atbilstība izvirzītajiem konkursa kritērijiem, savukārt, otrajā – atbilstošāko un interesantāko projektu autori tiks aicināti ekspertu un vērtēšanas komisijas klātbūtnē prezentēt savu ideju. Rezultāti tiks paziņoti līdz 31. oktobrim.

„Brigādes” ietvaros visu augustu un septembri paredzētas konsultācijas un pasākumi, lai palīdzētu atraisīties radošajai vīzijai atbilstoši programmā izvirzītajiem kritērijiem. Pasākumos būs iespēja iepazīties ar praksi citās valstīs, apmeklēt starpnozaru darbnīcas, uzklausīt ekspertus risinājumu izstrādē, saņemt individuālas konsultācijas un apmeklēt starpnozaru sadarbības veicinošas tikšanās.

Pilnu informāciju par projekta nosacījumiem, pieteikšanās gaitu un pasākumiem programmas ietvaros, iespējams iegūt projekta interneta mājas lapā www.brigade.lv. Sekojiet mums: https://twitter.com/brigade_lv.

Projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: Sorosa fonds – Latvija, SEB banka, DUKA, Rīgas Dome, Britu Padome, Rīgas Ekonomikas augstskola.

Programmu finansē Sorosa fonds – Latvija no Džordža Sorosa izveidotā Ārkārtas palīdzības fonda (Emergency Fund), kura mērķis ir mazināt krīzes sekas 20 Austrumeiropas un Vidusāzijas reģiona valstīs.

 

Papildus informācijai:

Elīna Hermansone

Projekta koordinatore

Laikmetīgās mākslas centrs

E-pasts: hermansone@lcca.lv

Tālr. 67039282

Mob. 29140968

  
    
© 2001-2010 LMC      developed by: ernests karlsons