Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) ir nevalstiska organizācija, kas veidota kā platforma laikmetīgās mākslas procesu veicināšanai un popularizēšanai. LMC sekmē laikmetīgās mākslas procesu attīstību un to integrāciju starptautiskā apritē, apkopo un izplata informāciju par laikmetīgo mākslu, kā arī veido atvērtu un kritiski vērtējošu vidi, veicinot mākslas un sabiedrības mijiedarbību.

LMC attīstības vēsture

LMC ir veidots uz Sorosa Mūsdienu mākslas centra-Rīga bāzes, kas 90. gados Latvijā bija nozīmīgākā organizācija, kura sniedza regulāru atbalstu laikmetīgās mākslas attīstībai. Sorosa Mūsdienu mākslas centrs-Rīga tika izveidots 1993.gadā kā viena no 20 Sorosa fonda mākslas programmām Austrumeiropā, kuras mērķis bija ar mākslas līdzdalību sekmēt atvērtas un demokrātiskas sabiedrības veidošanos.

2000. gadā Sorosa fonds-Latvija (SFL), Kultūras ministrija un Rīgas dome, izmantojot Sorosa mūsdienu mākslas centra bāzi, nodibināja Latvijas Laikmetīgās mākslas centru (LLMC).  Par tā darbības mērķi tika definēta Latvijas laikmetīgās mākslas attīstības un tās iekļaušanās starptautiskā apritē veicināšana un atbalstīšana, kā arī Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja modeļa koncepcijas sagatavošana. LLMC kļuva par valsts kultūrpolitikas instrumentu, kas nodarbojās ar vairāku valstiski nozīmīgu uzdevumu veikšanu.

2004.gadā LLMC kļuva par nevalstisku organizāciju - biedrību Likmetīgās mākslas centrs (LMC), kas lielā mērā turpina iepriekšējā darbības periodā aizsāktās aktivitātes, izmantojot uzkrāto pieredzi, kontaktus un resursus.

LMC rekvizīti

Nosaukums: Laikmetīgās Mākslas centrs, biedrība
Adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV - 1010
Vienotais reģistr. Nr.: 40003506194
Banka: SWEDBANK
Konta Nr.: LV13 HABA 0001 4070  46197
Kods: HABALV22

in english
© 2001-2010 LMC      developed by: ernests karlsons