Aicinām pieteikt makslas darbus SURVIVAL KIT 3!   2011-01-21 16:39:02

 
 

SURVIVAL KIT ir starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls, kas radās 2009. gadā kā reakcija uz ekonomiskās krīzes radītajām pārmaiņām Latvijā. Festivālu SURVIAL KIT organizē Laikmetīgās mākslas centrs, ik gadu ar jauniem tematiskajiem uzsvariem aicinot māksliniekus un publiku vērot, komentēt un rīkoties. Līdz 21. februārim aicinām pieteikt idejas trešajam festivālam SURVIVAL KIT, kurš notiks no 8. Līdz 18. septembrim.

Ja iepriekšējos gados festivāla SURVIVAL KIT ietvaros meklējām dažādas izdzīvošanas stratēģijas, kas piedāvātu radošus un noderīgus risinājums, lai palīdzētu pārvarēt krīzes situāciju, tad šoreiz mēs aicinām palūkoties nākotnē. Vai drīzāk savienot pagātni ar nākotni.

Raksturojot pašreizējo situāciju, daudzkārt tiek pieminēts pagrieziena punkts.  Pārejas posms no viena stāvokļa uz citu. Atgūšanās no kritiena vai gatavošanās lidojumam? Ir sajūta, ka esam apguvuši jaunas izdzīvošanas prasmes, iespējams, iemācījušies paskatīties uz notiekošo no savādāka skatu punkta, mainījuši savu ierasto vērtību hierarhiju, un nu esam gatavi atvērt jaunu attīstības posmu.

Lai labāk apjaustu trajektoriju, pa kuru virzīties tālāk, var mēģināt izprast neseno straujo pārmaiņu cēloņus vai analizēt to sekas, līmēt kopā faktu un minējumu puzli, meklējot kopsakarību un nejaušību virknes. Bet var arī aizrautīgi mesties iekšā nākotnes virāžās vai arī piesardzīgi iztaustīt vēl nezināmās takas.

Futuroloģija jau kādu brīdi vairs nav tikai zvaigžņu pētnieku un pareģu kompetence, ar to pašreiz aktīvi nodarbojās gan ekonomisti, gan finansisti, kas ģenerē dažādas prognozes, piemēram, paredzot, ka Āfrikas un Ķīnas nozīme pasaulē būtiski palielināsies, kas dominēs lokālā ražošana, ka lidmašīnas būs ļoti dārgs luksus pakalpojums un cilvēki sāks pārvietoties lēnāk, ka jaunas tehnoloģiskajās inovācijas palīdzēs mums izdzīvot un aizstāt ierobežotos dabas resursus, Un kas gan pēc vairākiem gadiem vai desmitgades notiks tepat Latvijā? Vai turpināsies intensīvā migrācija? Pamatiedzīvotāji aizbrauks un iebrauks citas tautas? Varbūt katrs otrai iedzīvotājs būs pensionārs? Varbūt kāds domā, ka vasaru uzreiz nomainīs ziema, ka klimats būtiski izmainīsies? Vai būs uzcelts laikmetīgās mākslas muzejs?

Par nākotnes vīzijām tiek daudz runāts un spriests, bet joprojām ir grūti iztēloties, kā tās izmainīs ierasto realitāti un ietekmēs mūsu dzīvi. Mākslinieku trenētā iztēle  un neordinārais domāšanas veids varētu piedāvāt nākotnes inscenējumus, kas palīdzētu izdzīvot nākotnes scenārijus un tiem labāk sagatavoties, vai arī  apjaust kā sasiet kopā pagātni un nākotni. Tas varētu būt aicinājums, atšķetinot pagātnes  ierasto un negaidīto notikumu pavedienus, mēģināt apjaust un analizēt notikušo, kā arī pārvarēt inerci un pārkāpt prognozējamās iztēles robežas.

Aicinām atsaukties māksliniekus ar idejām festivālam!
Līdz 21. februārim uz e-pastu survival.kit@inbox.lv gaidīsim:
- Iecerētā mākslas darba idejas aprakstu
- Prognozējamās idejas realizēšanas izmaksas
- Mākslinieka kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pastu)

Ceram uz sadarbību tuvākajā nākotnē!
SURVIVAL KIT komanda: Solvita Krese, Elīna Cire, Agnese Lūse, Zane Zajančkauska

Laikmetīgās mākslas centrs
Tār. 67039286
www.lcca.lv

  
    
© 2001-2010 LMC      developed by: ernests karlsons