Līdz 15. aprīlim LMC gaida ideju pieteikumus projektam SURVIVAL KIT 2!   2010-03-15 15:32:57

 
 

Jāiesniedz:

1)idejas pieteikums

2)projekta izmaksas

3)CV

Termiņš: 15. aprīlis

Pieteikumi jāsūta uz: skrese@lcca.lv

 

Mākslinieki ir aicināti iesniegt savu ideju pieteikumus projektam "Survival kit 2", kas norisināsies Rīgā, šā gada septembrī!

Pērnā gada septembrī Rīgā norisinājās starptautisks mākslas projekts „Survival kit”, kura ietvaros vairāk kā 70 mākslinieku tika aicināti reflektēt par dažādām izdzīvošanas stratēģijām mūsdienu pasaulē.

Šī gada septembrī tiks īstenots nākamais „Survival kit 2”projekts, kas tiecas reaģēt uz pilsētas „pulsu” un iezīmēt aktuālās tendences sabiedrībā. Kas ir mainījies pa šo gadu ?

Pilsētā ir attīstījušies vairāki radošie kvartāli, un vērojama radošo inkubatoru attīstība. Izmantojot jaunās radošās iniciatīvas un radošos inkubatorus kā platformu projekta „Survival kit” norisei, mākslinieki tiek aicināti īstenot savas idejas. „Survival kit 2”atslēgas vārdu virkne varētu būt šāda: alternatīvā ekonomika, ekoloģija, migrācija, kopiena, utopija, vara.

Iepriekšējā „Survival kit” projektā, kura laikā sabiedrība vēl tikai sāka iepazīt ekonomiskās krīzes radīto situāciju un iespējams, vēl loloja ilūzijas par to kā pārejošu un īslaicīgu parādību, mākslinieki fokusējās uz DIY stratēģiju, lētu materiālu izmantošanu, īslaicīgiem, spontāniem risinājumiem, ironiskiem garīguma atribūtiem, komentāriem un situācijas dokumentāciju. „Survival kit 2” savukārt aicina skatīties ilgtermiņā, mainīt ierasto domāšanas virzienu, pievērsties ilgtspējīgām stratēģijām, kā arī ļauties fantāzijas lidojumam un ielūkoties nākotnē.

Šī gada Latvijas realitāti paralēli ekonomiskajai krīzei un masveida emigrācijai iekrāso arī tuvojošās Saeimas vēlēšanas, kas draud izvērsties par īstām „milžu cīņām”. Cilvēku nogurums no neprognozējami garā izdzīvošanas maratona un ilgas pēc īstā vadoņa, kas parādīs pareizo ceļu, nomaina vēlme pašiem uzņemties iniciatīvu un meklēt risinājumus, kas palīdzētu uzlabot patreizējo situāciju. Savukārt pasaule, saklausot un tulkojot ekonomiskās krīzes radītos signālus, pastiprināti pievēršas ekoloģijas problemātikai un attīsta inovatīvus izdzīvošanas modeļus. Ne velti laikā, kad dabas katastrofa regulāri piemeklē citus kontinentus un tepat Latvijā novērojamas neierastas klimata izmaiņas, populārās kultūras tēlu galeriju pārpludina apokaliptiskas ainas un „Avatars” kļūst par vienu no visu laiku skatītākajām filmām.

Ko šajā situācijā var darīt mākslinieki ? Turpināt meklēt radošas izdzīvošanas stratēģijas, rodot inovatīvus un radošus risinājumus, kas balstās gan alternatīvajā ekonomikā, gan jaunu sadarbības tīklu veidošanā, kas apvieno ne tikai profesionālās interesēs balstītas cilvēku grupas, bet arī aicina kopā kaimiņus vai viena kvartāla iedzīvotājus, veidojot lokālu pašpietiekamu kopienu, kas ne tik vien iepērkas vienā un tajā pašā maizes veikalā, bet arī solidarizējas dzīves vides uzlabošanā un humanizēšanā. Laikā, kad daudzi Latvijas radošie cilvēki ļaujas Berlīnes vai citu Eiropas pilsētu vilinājumam un dodas prom, varbūt ir vērts padomāt, kā radoši izmainīt mūsu pašu vidi, lai gribētos palikt šeit ? Atsaucoties uz Nikolā Burjo izteikumu, var teikt, ka mūsdienu mākslinieks „utopisku uzdevumu vietā meklē iespējamos risinājumus šeit un tagad”. Tā vietā, lai mainītu apkārtējo pasauli, mākslinieki šodien vienkārši „mācās apdzīvot pasauli labākā veidā”. Tā vietā, lai lūkotos pēc nākotnes utopijām, mākslinieki veido funkcionējošas „mikroutopijas” tagadnei.

Pieteikumus līdz 15. aprīlim sūtīt Solvitai Kresei uz e-pastu:

skrese@lcca.lv

  
    
© 2001-2010 LMC      developed by: ernests karlsons