Toma Ķenča lekcija Mitoloģija latviešu mākslā   2009-12-11 00:00:00

 
 

Toma Ķenča lekcija MITOLOĢIJA MŪSDIENU LATVIEŠU MĀKSLĀ

Laikmetīgās mākslas centrs aicina piektdien, 2009.gada 11.decembrī pulksten 18.00 apmeklēt Toma Ķenča lekciju „Mitoloģija mūsdienu latviešu mākslā”. Pēc lekcijas notiks paneļdiskusija, kurā piedalīsies mākslas kritiķe Inga Šteimane, mākslinieks Ernests Kļaviņš un folkloras profesore Janīna Kursīte (Latvijas Universitāte).

 

„Mitoloģiskie motīvi ir sastopami latviešu mākslā jau kopš tās pirmsākumiem. Vai mītiskie motīvi mākslas reprezentācijās pilda tās pašas funkcijas, ko citās vēstījuma formās un kontekstos? Kas ir mīts? Katrs nākamais analīzes solis rada arvien vairāk neskaidrību – kur beidzas un kur sākas māksla?

Lekcijā „Mitoloģija latviešu mūsdienu mākslā” Toms Ķencis aplūkos mitoloģiju kā pazīstamu mītu reprezentāciju mākslā, konkrēti, glezniecībā. Autors iezīmēs klasisko un latviešu mitoloģisko motīvu attīstību no pirmajiem attēlojumiem Jāņa Rozentāla gleznās līdz „mitoloģijas renesansei” 20. gadsimta 80. gados A. Zariņas, I. Iltneres u. c. darbos, īpašu uzmanību pievēršot žanra īpatnībām pēdējo 20 gadu laikā tapušajos darbos. Netiks piemirsta arī „Padomjzemes mitoloģija”, kura lielā mērā ir aktualizējusi mīta jēdzienu latviešu mākslas vēstures diskursā.”

 

Mitoloģija latviešu mākslas vēsturē ir gājusi interesantu ceļu, sākot ar aktīvu dalību nacionālās apziņas konstruēšanā un beidzot ar patērētāju sabiedrības dzīvespasaules pārrakstīšanu sakrālā naratīva formā, pa vidu nomaldoties gan kolektīvajā ideoloģijā, gan individuālajā formālismā.

Lekcijas ietvaros ir paredzēts aplūkot arī dažas no populārākajām mīta un mākslas attiecību teorijām. Pirmkārt, norādot uz mākslas kā mīta lasījuma iespējām Laikmetīgās mākslas centra apgādā nesen izdotās T. Adorno un M. Horkheimera „Apgaismības dialektikas” gaismā. Otrkārt, aplūkojot dzīļu psiholoģijas potenciālu mākslas darbu skaidrošanā, kā to dara viens no pazīstamākajiem K. G. Junga sekotājiem Džozefs Kembels. Visbeidzot, iezīmējot mākslas, mīta un ideoloģijas savstarpējo attiecību dialektiku ar franču filozofa R. Barta piedāvātajiem instrumentiem. ”

 

 

 

 

Autors īpaši pateicas „Rīgas galerijai”, Solvitai Kresei, Aucei Bielei un Krišam Salmanim par palīdzību lekcijas sagatavošanā.

 

Toms Ķencis ir Latviešu folkloras krātuves līdzstrādnieks. Viņš ir ieguvis maģistra grādu filozofijā Latvijas Universitātē, pašlaik studē doktorantūrā Tartu Universitātē. Specializācija: mitoloģija, maģija un nacionālo ideju vēsture. Vairāku literatūrai un mākslai veltītu publikāciju autors.

 

 

Lekcija „Mitoloģija latviešu mūsdienu mākslā” notiek Laikmetīgās mākslas centra Izglītības programmas Strapdisciplināro lekciju cikla ietvaros. LMC Starpdisciplināro lekciju cikls ir humanitāro un sociālo zinātņu profesionāļu lekciju programma ar mērķi aplūkot laikmetīgās mākslu mijiedarbē ar citām kultūras nozarēm un sociālpolitiskajiem procesiem, tādējādi ceļot laikmetīgās mākslas diskursa kvalitāti un popularitāti Latvijā. Lekcijas notiek reizi mēnesī un ietver lekciju un paneļdiskusiju.

 

 

Lekcija „Mitoloģija latviešu mūsdienu mākslā” notiek Laikmetīgās mākslas centrā Alberta ielā 13, 7.stāvā.

 

Lūgums pieteikt savu dalību kuratorei Andai Kļaviņai: 26880458 vai aklavina@yahoo.co.uk.

 

LMC Izglītības programmu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

  
    
© 2001-2010 LMC      developed by: ernests karlsons